Project Category: ihale

İhale Teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, KDV ve fiyat farklarıyla birlikte mevcut ödeneği geçecek olması nedeniyle” ihalenin iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği yazıdan, ihale iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmaması hk

İhale Teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, KDV ve fiyat farklarıyla birlikte mevcut ödeneği geçecek olması nedeniyle” ihalenin iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği yazıdan, ihale iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen…

Mahkemece Kuruma gönderilen belgeler arasında başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında ihale avukatının baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin ve idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin yer almaması

Mahkemece Kuruma gönderilen belgeler arasında başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında ihale avukatının baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin ve idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin yer almaması Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 10…

4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı, bu itibarla başvurunun reddedilmesi gerektiği

  Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar No : 2020/UM.II-1048   BAŞVURU SAHİBİ: Latin Kurumsal Hizmetler İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine…

Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personelin muhtelif giyim eşyası satın alınmasına dair harcamaya dair kamu zararını Sayıştay Temyiz Kurulu oyçokluğuyla onadı

Konu: Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için muhtelif giyim eşyasının satın alınması ve bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi 139 sayılı ilamın 6. maddesiyle, Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan personel için... Giyim İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.…