2020 yılında ıslah harcı tutarları
single page feature image

  • Category :
  • Client : mbs ihale hukuku
  • Location :
  • Date :
  • Link :

2020 yılında ıslah harcı tutarları

İhale Avukatı

Islah harcı, davalı taraflardan birinin yapmış olduğu usul işlemini değiştirmesi sonucu ödenmektedir. 2020 yılında ıslah harcı tutarları ne kadar merak ediliyor. İşte güncel ıslah harcı tutarları.

Islah ödemeleri dava giderleri, tanık sayıları, taraf sayıları, avukat sayısı ve bilirkişiler gibi etkenlerin ayrıntılı sayılarıyla ortaya çıkmaktadır. 2020 yılı için binde 68,31’in ¼’’lük kısmı ıslah harcı olarak mahkemeye ödenmektedir. Islah harçları kendi içerisinde kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar: başvurma harcı, celse harcı, nispi harcı, maktu harcı, icra-iflas harcı, kayıt ve sicil harçları ve defter tutma harçları şeklindedir.
Başvurma harcı tutarları ne kadar?

Başvurma harcının tutarı mahkemelere göre şöyledir:

– Sulh Mahkemelerinde ve İcra Tetkik Mahkemelerinde 25 TL,

– Asliye İdare Mahkemelerinde ve İdare Mahkemelerinde 54,50 TL

– Bölge Adliye, Bölge İdari, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Askeri İdari Mahkemelerinde 83,50 TL

– Anayasa Mahkemesinde ise 446,90 TL’dir.
Celse harcı oran ve tutarları

– Sulh Mahkemelerinde bide 2,27 oranında,

– Görünür değeri bulunmayan davalarda 30,70 TL,

– Asliye Mahkemelerinde binde 2,27 oranındadır.
Nispi harcı oranları

Göreceli mahkeme için ödemeler şu oranlardadır:

– Konusu belli olan davalarda binde 68,31 oranında,

– Gayrimenkul hissedarları arasında taksimine dayalı binde 4,55 oranında,

– Konusu belli bir değerle alakalı bulunan davalar bakanlar kurulu dava çeşitleri binde 68,31 oranında,

– Nafakaya dair hükümler binde 11,28 oranındadır.
Maktu Harç Tutarları

Mahkemelerce kesilen masraf ödeme tutarları şunlardır:

– Fıkra dışı kalan davalarda, taraf teşkiline olanak olmayan davalarda 54,40₺,

– Fıkra içi kalan davalarda, tashihli kararların reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi için 113,30₺,

– Bölge Adliye Mahkemeleri, İdari Mahkemeler, Bölge İdari Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Askeri İdari Mahkemesinde 89,60₺,

– Yargıtay temyiz başvuruları 267,80₺,

– Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar 148,60₺,

– Bölge Adliye Mahkemelerine yapılan ıslah harcı 148,60₺`dir.
İcra-İflas Harçları Oran ve Yüzdeleri

İflas itiraz başvuru tutarları şu şekillerdedir:

– İcraya başvurma harcı 54,40₺,

– Belirsiz değerdeki icra takiplerinde ve icranın yerine getirilmesi harcı 54,40₺,

– Belirli değerdeki icralarda tahsis harcı 54,40₺,

– İdare harçları 37,50₺

– İflas açıklanması veya konkordato isteği harcı 89,60₺,

– İflasta paylaşılan paranın yüzdesi %4,55,

– Haciz, teslim ve satışlar için 127,60₺,

– Haciz ve satıştan sonraki ödenen oran %9,10,

– Gayrimenkul ve gemi tahliye ve teslimin oranları %4,55,

– İcra tebliğ üzerine teslimler %2,27,

– İdare harç tutarları 37,50₺,

– Yapılandırma kararı sonrası alınacak para üzerinden binde 1,13,

– Alacaklıya ödenmesi gerek tutar üzerinden binde 2,27 oran ve tutarlar şeklindedir.
Kayıt ve Sicil Harçları Tutarları

Kayıt belgesi değiştirme ve sicil harçları şu şekildedir:

– Gerçek kişilerin ve kooperatiflerin harcı 405,60₺,

– Şahıs ve şirket işletmelerinde harç 1,164,80₺,

– Sermaye şirketlerine ait işletmelerde harç 637,90₺,

– Gerçek kişilerin ve kooperatiflerin harcı kayıt silinmesinde 78,20₺

– Şahıs şirketlerine ait kayıt silinmelerinde 113,30₺,

– Sermaye şirketlerine ait kayıt silmelerde 200,90₺,

– Gerçek kişi ve kooperatif değişikliklerinde 200,90₺,

– Şahıs ve şirketlere ait değişikliklerde 288₺,

– Sermaye şirketlerine ait değişmelerde 637,90₺ şeklindedir.
Defter Tutma- Suret Harçları Tutarları

Defter hazırlama ve görüntü ücretleri şu şekillerde mevcuttur:

– Borç bakiyeleri hakkındaki tutmalarda 83,50₺,

– İflas dairesi tutanaklarında 83,50₺,

– Hazır olan bakiye üzerinden binde 4,55,

– Avukatlarca hazırlanan vekalet suretlerinde 7,80₺,

– Sulh hakimleri tarafından tasdiklenen vekaletlerde 8,80₺ tutarlar vardır.
UYAP sistemi ile harç nasıl ödenir?

UYAP ile bankaya harç ödeme işlemleri Vakıfbank’ın mevduat hesapları ile yapılmaktadır. Sisteme giriş yaparak Vakıfbank intenet bankacılığına bağlanılır. Harç ücreti intenet bankacılığı üzerinden yatırılmaktadır.