ihale

İhale teklifleri kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi için ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmaması

İhale İtiraz Konusu : ihale yeterlik bilgileri tablosu İhale teklifleri kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi için ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmaması İdare…

ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır işlemin iptaline ait karar

ihale kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belgenin ortakların üyelerin kurucuların adı soyadı,ticaret unvanlarının yer aldığı kısımda hisse oranlarına yer verildiği söz konusu belgenin “Yönetimdeki görevliler” kısmında ise hakim ortağı temsilen tek yetkili…

anonim şirkete ait pay defterine yer verilmediği söz konusu belgenin ekinde (hazirun cetveli) *tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi başlıklı belgenin ek yapıldığı

ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin tevsik edilmesine ilişkin “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin doldurularak teklif dosyasında sunulduğu belgenin “Ortakların/üyelerin/kurucuların” kısmı…

Konuyu takip et ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde oluşan zararın tahsili

ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde zarar oluştuğu bu zararın davalı tarafça yapılan kazı çalışmalarından kaynaklandığı bu hususların gerek dosya kapsamına sunulan fotoğraflardan gerekse tanık beyanlarından varlığına kanaat edinildiği her ne…