ihale sözleşme hukuku

İhale Sözleşmesinde kararlaştırılan ödemenin yapılmamış ve ödenmeyen miktarın yüklenicinin tahammül gücünü aşmış olması halinde yüklenicinin işe devam etmesi istenemez

İHALE SÖZLEŞME HUKUKU Karar Özeti: İhale Sözleşmesinde kararlaştırılan ödemenin yapılmamış ve ödenmeyen miktarın yüklenicinin tahammül gücünü aşmış olması halinde yüklenicinin işe devam etmesi istenemez EMSAL KARAR: ...."Eser sözleşmelerinde ücret borcu iş sahibinin asli edimidir. Kural…

ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise 2. bir ihtara gerek kalmaksızın Sözleşmenin Fesfi

ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise 2. bir ihtara gerek kalmaksızın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kesin teminat gelir kaydedilip sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceği” hususunun yükleniciye bildirildiğini…