4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli ola
Devamı...

Toplantı No : 2022/035 Gündem No : 46 Karar Tarihi : 07.07.2022 Karar No : 2022/MK-224 BAŞVURU SAHİBİ: ANKA DİAGNOSTİC LABORATUVAR HİZMETLERİ VE ECZA DEPOSU TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İHALEYİ YAPAN İDARE: Rize İl Sağlık Müdürlüğü BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/518931 İhale Kayıt Numaralı “PUANA DAYAL
Devamı...

Toplantı No : 2022/035 Gündem No : 100 Karar Tarihi : 07.07.2022 Karar No : 2022/MK-240 BAŞVURU SAHİBİ: Mahmut Eminoğlu İHALEYİ YAPAN İDARE: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 10. Bölge Müdürlüğü 101. Şube Müdürlüğü BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/433794 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır 10 Bölge
Devamı...

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafınd
Devamı...

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin Genel Sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesinde “Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun ol
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle i
Devamı...

Toplantı No : 2022/029 Gündem No : 23 Karar Tarihi : 26.05.2022 Karar No : 2022/UY.II-644 BAŞVURU SAHİBİ: Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Ereğli Belediye Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/190415 İhale Kayıt Numaralı “Ereğli Belediyesi Sınırları
Devamı...

Toplantı No : 2022/029 Gündem No : 24 Karar Tarihi : 26.05.2022 Karar No : 2022/UH.II-646 BAŞVURU SAHİBİ: Gümüş Yemek Sosyal Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/82168 İhale Kayıt Numaralı “24 Ayl
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yöne
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli ola
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 11 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UH.II-767 BAŞVURU SAHİBİ: Meztaş Makina İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş., İHALEYİ YAPAN İDARE: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/313352 İhale Kayıt Numaralı
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 16 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UM.II-771 BAŞVURU SAHİBİ: Sis Tarım Halk Sağlığı Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İHALEYİ YAPAN İDARE: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/41868 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Büyükş
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 20 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UH.II-774 BAŞVURU SAHİBİ: Sampaş Bilişim ve İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İHALEYİ YAPAN İDARE: Bandırma Belediye Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/434715 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Şehir Yönetim
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 22 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UH.II-775 BAŞVURU SAHİBİ: Dşb Özel Sağlık Medikal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/319229 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Teleradyoloji Yöntemiyl
Devamı...

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun; “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemekti
Devamı...

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” hükmü, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 44 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UH.I-792 BAŞVURU SAHİBİ: Hamza AKTÜRK, İHALEYİ YAPAN İDARE: İzmir Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/203822 İhale Kayıt Numaralı “Su Ürünleri İstasyonunda Balık Üretimi Hizmet Alımı İşi
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 45 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UM.I-793 BAŞVURU SAHİBİ: Bass Ölç. Ens. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/267864 İhale Kayıt Numaralı “Muht
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 12 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UH.I-514 BAŞVURU SAHİBİ: Seçsan Gıda Pazarlama Tur. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, İHALEYİ YAPAN İDARE: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/734342 İhale Kayıt Numara
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 26 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UM.II-523 BAŞVURU SAHİBİ: Yıldız KOCABIÇAK / Diatek Sağlık Hizmetleri, İHALEYİ YAPAN İDARE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/924893 İhale Kayıt Num
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: … b) Mesleki ve tekni
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 4 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UM.I-513 BAŞVURU SAHİBİ: Ser-Med Tıbbi Cih. İth. İhr. Paz. San. ve Tic .Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimliği, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/32080 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Tam O
Devamı...

Danıştay 13. Dairesi 01.06.2016 tarih ve E:2010/1318 K:2016/2094 sayılı kararı “İhalelerde rekabetin sağlanmasının koşullarından biri de katılımcıların aralarında organik bağ ya da temsil ilişkisinin olmamasıdır. İhaleye katılan her isteklinin özgür iradesiyle verdiği teklif sonucunda gerçekçi ve pi
Devamı...

  4857 sayılı İş Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlend
Devamı...

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden; EKAP üzerinden yapılan erişimlerin yine EKAP’ta kayıt altına alındığı ve ihale işlemlerinde bu kayıtların esas alındığı, ihale sürecinde ortaya çıkan teknik sorunlar nedeniyle idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce EKAP üzerinden işlem yapılama
Devamı...

teknik şartnamede ön proje idare tarafından tasdik edilmeden kesin projeye başlanılamayacağının belirtildiği şirket tarafından sunulan ön projenin ise idarece hiçbir somut gerekçe gösterilmeden iade edildiği Mahkemelerinin ara kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme şartlarını
Devamı...

teknik şartnamede ön proje idare tarafından tasdik edilmeden kesin projeye başlanılamayacağının belirtildiği şirket tarafından sunulan ön projenin ise idarece hiçbir somut gerekçe gösterilmeden iade edildiği Mahkemelerinin ara kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme şartlarını
Devamı...

ihale Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicili Bilgilerinin gösterildiği kısımda “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” başlıklı satıra yer verildiği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve
Devamı...

İhaleyi alan firmanın ihaleye girebilecek diğer kişiler hakkında bilgi toplandığı ve iletişime geçilerek ihaleye katılacakların yaklaşık maliyetin üzerinde teklifler verilmesini sağlama konusundaki faaliyetleri ile kontrol altına alınmak istenildiği bu durumun bile ihaleye fesat karıştırmaya teşebb
Devamı...

ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tâbi olmadığı bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de 4734 sayılı Kanunda belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale a
Devamı...

ihalede idarenin ihtar yazısında açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gö
Devamı...

teknik şartnamede ön proje idare tarafından tasdik edilmeden kesin projeye başlanılamayacağının belirtildiği şirket tarafından sunulan ön projenin ise idarece hiçbir somut gerekçe gösterilmeden iade edildiği Mahkemelerinin ara kararıyla davacı şirketin sunmuş olduğu ön projenin sözleşme şartlarını
Devamı...

MAHKEMESİ: İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DAVA: İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. Maddesi uyarınca dosya incelendi, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:DAVA Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8.maddesind
Devamı...

BAŞKAN : … (…) ÜYE : … (…) ÜYE : … (…) KATİP : … (…) MAHKEMESİ : ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : … NUMARASI : … Esas, … Karar DAVACI : … – VEKİLLERİ : Av. … Av. …. DAVALI : … VEKİLİ : Av. ̷
Devamı...

DAVANIN KONUSU :Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) Davacılar tarafından davalı aleyhinde açılan davanın yapılan yargılaması sırasında davacıların ihtiyati tedbir talebinin reddine dair ara karara karşı davacılar vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya i
Devamı...

KARAR TR : 18/10/2021 ÖZET: E-ihale sonucu satın alınan eşyanın şartnamede belirtilen özellikte olmadığı iddiasıyla ve tazminat istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk. Davacı : S.D. Vekili : Av. O.G.K. Davalı : Muratbey Tasfiye İşletme Müdürlüğü Vekili : Av. C.B. OLAY
Devamı...

İdarenin hukuka uymasını sağlamak, hukuka aykırı kararlar almasını önlemek ve alınan hukuka aykırı kararları ortadan kaldırarak hukuk düzenini korumak amacını taşıyan iptal davalarının idari yargı yerlerindeki dava açma süreleri hakkında İdari Yargılama Usulü Kanunumuzun 7. maddesinde 60 gün olarak
Devamı...

4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil ve davranışlar”” başlıklı 17. maddesinde sayılmış olup, bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Buna göre yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil ve
Devamı...

İhalelere katılmaktan yasaklama kararları, kişilerin ve firmaların çalışma hürriyetini ihlal eder nitelikteki kararlardır. Bu nedenle 2577 sayılı Yasa gereği, anılan işlemlere karşı genel dava açma süresi olan 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabilecektir. 4734 sayılı Yasanın 58. maddesind
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından 4734 sayılı Kanunun 2
Devamı...

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde Kamu İhale Kanunu’nun 17 inci maddesinde sayılan fiil ve davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler hakkında yasaklama kararı verileceği kanunun 58 inci maddesinin ilk fıkrasında düzenlenmiştir. Hakkında yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişini
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42, 62. maddelerine göre kesinleşmiş sosyal güvenlik primi ve vergi borcu bulunması nedeniyle ihaleye katılma yeterliliğine ve koşullarına sahip olmayan İstem Isparta Taşımacılık, Turizm, Temizlik ve Mühendislik Hizmetler
Devamı...

4735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde düzenlenen sözleşmenin devri hususunun mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde yapılması halinde sözleşmenin feshine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Sözleşmenin devri şartları şunlardır. Zorunlu halin varlığı İhale yetkilisinin yazılı izni Devralacakların ilk ih
Devamı...

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre kamu ihaleli işlerde sözleşmenin feshi nedenleri dört farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. 1- Müteahhidin kusurundan kaynaklanan fesih nedenleri; 4735 sayılı kanunun 19 -21 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında
Devamı...

4735 sayılı kanuna göre devir yasağına uyulmaması sonucunda kamu ihale sözleşmesinin feshedileceği ve devreden ile devralan arasında m.20, m.22 ve m.26 hükümlerinin uygulanacağı haller şunlardır: – İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi veya devir alınması, – Sözleşmeni
Devamı...

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine hükmetti. AA’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kar
Devamı...

Kabul edilen maddelere göre, iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde; dairenin düzenli, uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak için Adalet Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir “icra başmüdürü” görevlendirilebilec
Devamı...

5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanuna göre, iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak için Adalet Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir “icra başmüdürü” görevl
Devamı...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin içerisinde belirtilen örnek yemek menülerine ait olan yemek çiğ girdi miktarlarının belirtilmediği, malzemeli yemek alımı işi ile ilgili olarak yapılacak olan ihalelerde idarelerin ihale dokümanı arasında verilen her bir yemek menüsüne ait ol
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması
Devamı...

Toplantı No : 2021/048 Gündem No : 58 Karar Tarihi : 01.12.2021 Karar No : 2021/UH.II-2182 BAŞVURU SAHİBİ:Özyüce Turizm Seyahat Paz. Tic. Ltd. Şti. İHALEYİ YAPAN İDARE:Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/410580 İhale K
Devamı...

Danıştay 14. Daire 2015/3791 Esas 2015/4273 Karar ve 21.05.2015 tarihli kararı somut olayda davacı taraf kendi aleyhine idare tarafından tahakkuk ettirilen ve ödemesi emredilen imar para cezasının iptaline ilişkin idare aleyhine yerel mahkemeye başvurmuş ve iptal davası açmıştır. Lakin ilk derece ya
Devamı...

Danıştay 14. Daire 2015/3791 Esas 2015/4273 Karar ve 21.05.2015 tarihli kararı somut olayda davacı taraf kendi aleyhine idare tarafından tahakkuk ettirilen ve ödemesi emredilen imar para cezasının iptaline ilişkin idare aleyhine yerel mahkemeye başvurmuş ve iptal davası açmıştır. Lakin ilk derece ya
Devamı...

Toplantı No : 2021/048 Gündem No : 58 Karar Tarihi : 01.12.2021 Karar No : 2021/UH.II-2182 BAŞVURU SAHİBİ:Özyüce Turizm Seyahat Paz. Tic. Ltd. Şti. İHALEYİ YAPAN İDARE:Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/410580 İhale K
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat al
Devamı...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin içerisinde belirtilen örnek yemek menülerine ait olan yemek çiğ girdi miktarlarının belirtilmediği, malzemeli yemek alımı işi ile ilgili olarak yapılacak olan ihalelerde idarelerin ihale dokümanı arasında verilen her bir yemek menüsüne ait ol
Devamı...

İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanuna göre, iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli çalışmasın
Devamı...

Elektronik ortamda icra ihaleleri açık artırmaya ilişkin hükümler 5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediliyor Kabul edilen maddelere göre, iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde; dairenin düzenli, uyumlu ve
Devamı...

Doğrudan temine ihale avukatlık hizmet alımı madde 22.1. Genel olarak 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde; Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: g) Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarl
Devamı...

20 Kasım 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31665 TEBLİĞ Eki için tıklayınız Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ   GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonla
Devamı...

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu elektronik tebligat kararı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresini ve geçerliliğini
Devamı...

T.C. 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/491 KARAR NO : 2021/232 DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak) DAVA TARİHİ : 20/04/2018 KARAR TARİHİ : 09/03/2021 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak) davasının yapılan açık yarg
Devamı...

işçilerin sevk ve idaresinin idareye ait olup işçilerin işe alınması ve işten çıkarılmasının da idare tarafından yapıldığını, teknik şartnamelerin tek yanlı ve şart işlem niteliğinde idari bir işlem olduğunu, tamamen idarenin tek yanlı iradesi ile düzenlendiğini ihale süresinin sonunda hangi persone
Devamı...

Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, elektronik ihale kullanımının bu yıl yüzde 46’ya ulaştığını bildirdi Hamdi Güleç, 105 milyar liralık ihalenin elektronik ortamda yapıldığını ve bu yöntem sayesinde kamu ihalelerine teklif verenlerin sayısında yüzde 93 artış olduğunu, ihale başına ortalama yüzde
Devamı...

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/437 Esas – 2021/143 T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA ESAS NO : 2020/437 Esas KARAR NO : 2021/143 HAKİM : KATİP : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : DAVA : Tespit DAVA TARİHİ : 28/10/2019 KARAR TARİ
Devamı...

T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/532 Esas KARAR NO : 2021/206 DAVA : İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) DAVA TARİHİ : 13/01/2017 KARAR TARİHİ : 25/03/2021 GR.KR.YZM.TRH. : 26/0
Devamı...

T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2020/626 Esas KARAR NO : 2021/129 DAVA : Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) DAVA TARİHİ : 30/01/2012 KARAR TARİHİ : 04/03/2021 Mahkememizin 2014/803-2016/211K sayılı kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2016/18424 E, 2018/9525 K sayılı kararı il
Devamı...

İhale İtiraz Konusu : ihale yeterlik bilgileri tablosu İhale teklifleri kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi için ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmaması İdare tarafından hazırlanacak ihale yeter
Devamı...

Hukuk Dairesi 2017/609 E. , 2017/2730 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu g
Devamı...

Hukuk Dairesi 2017/492 E. , 2017/2026 K “İçtihat Metni”   inşaata esas toplam emsal değerinde artma veya eksilme olması durumu Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla
Devamı...

ihalede dava dışı işçi önceden beri davacı kurum bünyesinde istihdam edildiğinden ilgili madde hükmü gereği gerçek anlamda bir asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmadığını bu sebeple müvekkili şirketten, alt işverenin sorumluluğuna ait yükümlülükleri yerine getirmesi beklenemeyeceğini, alt işvere
Devamı...

hizmet alımı işi için ihale yöntemiyle temizlik şirketlerinden hizmet alımı satın alındığını, alınan hizmetlerde ihale edilen her bir yüklenici firma ihale konusu hizmeti yürütmek üzere çalıştıracağı işçileri kendilerinin belirlediğini, söz konusu firmalarla yapılan sözleşmeler gereği işe alma ve iş
Devamı...

davacı kurumdan alınan hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştığını, müvekkil şirketinin İş Kanunu’nun md 6/5 gereği işyeri devrinden dolayı sorumluluğunun devir tarihinden itibaren 2 yıl geçmesi T.C. ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/953 Esas – 2021/209 TÜRK MİLLETİ
Devamı...

T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2018/2046 KARAR NO : 2021/664 KARAR TARİHİ : 08/04/2021 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 17/07/2018 NUMARASI : 20
Devamı...

İHALE AVUKATININ VEKALETNAMESİNİ SONRA SUNMAK ÜZERE İHALEYE KATILABİLECEĞİ T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/9164 KARAR NO. 2016/14092 KARAR TARİHİ. 12.5.2016 >İHALENİN FESHİ–AVUKATIN VEKALETNAMESİNİ SONRA SUNMAK ÜZERE İHALEYE KATILABİLECEĞİ 2004/m.77/1 ÖZET : Dava; ihalenin fe
Devamı...

  T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21.Hukuk Dairesi …. T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21.HUKUK DAİRESİ …. TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR İNCELENEN DOSYANIN MAHKEMESİ : ANKARA 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 14/02/2019 NUMARASI : ….. DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 2
Devamı...

İHALE SÖZLEŞME HUKUKU Karar Özeti: İhale Sözleşmesinde kararlaştırılan ödemenin yapılmamış ve ödenmeyen miktarın yüklenicinin tahammül gücünü aşmış olması halinde yüklenicinin işe devam etmesi istenemez EMSAL KARAR: ….”Eser sözleşmelerinde ücret borcu iş sahibinin asli edimidir. Kural ol
Devamı...

İnşaat Sözleşmesinde Bedelin Belirlenmemiş Olması Halinde Yapılan İşin Bedelinin Belirlenmesi Tarafların inşaat sözleşmelerinde bedeli önceden belirlememesi sıkça yaşanan bir durum olup, bu konuya TBK’da bir düzenlemeyle de yer verilmiştir. İnşaat sözleşmesinin asli edimlerinden olan bedelin s
Devamı...

  T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/597 Esas KARAR NO : 2021/314 DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 08/12/2020 KARAR TARİHİ : 15/04/2021 DAVA : Davacı vekili mahkememize sunduğu 08/12/2020 havale tarihli ve aynı tarihte
Devamı...

T.C. İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/672 Esas KARAR NO : 2021/323 DAVA : İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 19/11/2020 KARAR TARİHİ : 05/04/2021 Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Ka
Devamı...

T.C İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2020/707 Esas KARAR NO : 2021/365 DAVA : Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) DAVA TARİHİ : 10/12/2020 KARAR TARİHİ : 01/04/2021 Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) davasının yapılan açık ya
Devamı...

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. HUKUK DAİRESİ … T.C. A N K A R A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ 23. H U K U K D A İ R E S İ (D Ü Z E L T E R E K Y E N İ D E N E S A S H A K K I N D A K A R A R) …. T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A
Devamı...

T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/46 Esas KARAR NO : 2021/437 DAVA : Alacak DAVA TARİHİ : 04/05/2017 KARAR TARİHİ : 29/04/2021 Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İDDİA :Davacı vekili dava dilekçesi ile, davacı bankanı
Devamı...

T.C. ANKARA 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPMAYA VE HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ T.C. ANKARA GEREKÇELİ KARAR 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/48 Esas KARAR NO : 2021/285 DAVA : İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) DAVA TARİHİ : 25/01/2021 KARAR
Devamı...

T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/69 KARAR NO : 2021/388 DAVA : İhalenin İptali DAVA TARİHİ : 28/01/2021 KARAR TARİHİ : 16/04/2021 Mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davac
Devamı...

T.C. İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/93 KARAR NO : 2021/329 DAVA : İtirazın İptali DAVA TARİHİ : 09/02/2021 KARAR TARİHİ : 14/04/2021 Mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı … Kooperatifi vekili 09.02.2021 harç tarihli da
Devamı...

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2021/123 Esas KARAR NO : 2021/452 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 08/10/2020 NUMARASI : 2018/1290 Esas, 2020/711 Karar DAVA : KONKORDA
Devamı...

Yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu bu kez de doğalgaz için değiştiriliyor İHALE KANUNU DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN ANA KONULAR – Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin dışında
Devamı...

ihale kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belgenin ortakların üyelerin kurucuların adı soyadı,ticaret unvanlarının yer aldığı kısımda hisse oranlarına yer verildiği söz konusu belgenin “Yönetimdeki görevliler” kısmında ise hakim ortağı temsilen tek yetkili olan
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin tevsik edilmesine ilişkin “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler” başlıklı belgenin doldurularak teklif dosyasında sunulduğu belgenin “Ortakla
Devamı...

İhale dava konusu Kurul kararının davacılardan oluşan iş ortaklığına EKAP üzerinden bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde dava açılması gerekirken dava açma süresinin son günü geçtikten sonra açılan bu davada süre aşımı bulunduğu sonucuna varılmıştır Öte yandan her ne kadar dava
Devamı...

Danışmanlık Yaptığımız Firma Adına İHALE HİZMET Konusu İDARENİN İHALE SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ FESHİ ne ait YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI Karardan Alıntı:  
Devamı...

İdare Tarafından İhalenin Haksız Fesih yapması üzerine Yüklenici firmanın teminat mektubunun İRAD kaydedilmemesi için almış olduğu Yürütmeyi durdurma kararı (güncel)
Devamı...

ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise 2. bir ihtara gerek kalmaksızın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kesin teminat gelir kaydedilip sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceği” hususunun yükleniciye bildirildiğini bu ihtara rağm
Devamı...

T… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. HUKUK DAİRESİ T.C. A N K A R A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ 23. H U K U K D A İ R E S İ (D Ü Z E L T E R E K Y E N İ D E N E S A S H A K K I N D A K A R A R) …. T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I İN
Devamı...

ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde zarar oluştuğu bu zararın davalı tarafça yapılan kazı çalışmalarından kaynaklandığı bu hususların gerek dosya kapsamına sunulan fotoğraflardan gerekse tanık beyanlarından varlığına kanaat edinildiği her ne kadar dosyaya sunu
Devamı...

Danıştay 13’üncü Dairesi 2020/DK.D-417 nolu kurul kararın iptal edilmesine ve alt yüklenici tanımının durdurulmasına karar verdi. İptale ilişkin Kamu İhale Kurumu internet sayfasında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü Maddesinde Yer Alan Alt Yüklenici Tanımı Ve
Devamı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Ha
Devamı...

5 Ağustos 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31559 YÖNETMELİK Ekleri için tıklayınız Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî
Devamı...

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Esas No:2015/10177 Karar No:2016/2187 K. Tarihi:11.2.2016 MAHKEMESİ : TARİHİ : 14/04/2015 NUMARASI : 2014/248-2015/266 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine yönelik olarak verile
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer eki
Devamı...

İhalenin iptali edilmesi durumunda ihale kararı için ödenen damga vergisi iadesi 6728 sayılı Kanunun 28/b maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasına “(4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuru
Devamı...

– Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak, – İş yeri sendika temsilciliği yapmak, – Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine i
Devamı...