sözleşme feshinden sonra İhale Sözleşmeleri Kanunu hükmünce tasfiye kesin hesabı çıkartılıp çıkartılmadığı sorulup buna ilişkin belge suretleri getirtildikten sonra Hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan getirtilecek belgeler dosya kapsamındaki delil ve belgeler, sözleşme ve eki bi
Devamı...

ihale kurumunun RED etmiş olduğu kararlar idarelerin hatalı kararları KİK in ihale konularında üst makamlara başvurduğu ve Kaybettiği Yargı Kararları KİK in Yargıda kazanmış olduğu ihale kararları Yargı tarafından Onaylanmış ihale konulu Mahkeme Kararları Danıştayın ihalelerde yaşanılan sorunlar
Devamı...

Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Halinde Uygulanacak Puanlama Sistemi Hakkında İnceleme 28.07.2015 tarih ve 29428 sayılı Resmi Gazete ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak hizmet alımlarında tekliflerin eşitliği halinde uyg
Devamı...

T.C. 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2018/491 KARAR NO : 2021/232 DAVA : Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak) DAVA TARİHİ : 20/04/2018 KARAR TARİHİ : 09/03/2021 Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Alacak) davasının yapılan açık yarg
Devamı...

Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini al
Devamı...