Kamu ihale Kurulunun Adi ortaklıkların Alt Yüklenici olarak çalıştırılamayacağına dar Düzenleyici kurul kararı Danıştay tarafından İptal Edildi
blog img

Kamu ihale Kurulunun Adi ortaklıkların Alt Yüklenici olarak çalıştırılamayacağına dar Düzenleyici kurul kararı Danıştay tarafından İptal Edildi

Danıştay 13’üncü Dairesi 2020/DK.D-417  nolu kurul kararın iptal edilmesine ve alt yüklenici tanımının durdurulmasına karar verdi. İptale ilişkin Kamu İhale Kurumu internet sayfasında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü Maddesinde Yer Alan Alt Yüklenici Tanımı Ve 16/12/2020 Tarihli Ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararının İPTALİ Hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2021/128, E:2021/129 ve E:2021/644 sayılı Kararı

DETAY

Bir Yorum Gönder