Kamu ihale Kurulunun Adi ortaklıkların Alt Yüklenici olarak çalıştırılamayacağına dar Düzenleyici kurul kararı Danıştay tarafından İptal Edildi

Danıştay 13’üncü Dairesi 2020/DK.D-417 nolu kurul kararın iptal edilmesine ve alt yüklenici tanımının durdurulmasına karar verdi. İptale ilişkin Kamu İhale Kurumu internet sayfasında aşağıdaki duyuru yayınlanmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü Maddesinde Yer Alan Alt Yüklenici Tanımı Ve 16/12/2020 Tarihli Ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararının İPTALİ Hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2021/128, E:2021/129 ve E:2021/644 sayılı Kararı

DETAY