Izgara Görünüm
davacı kurumdan alınan hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştığını, müvekkil şirketinin İş Kanunu’nun md 6/5 gereği işyeri devrinden dolayı sorumluluğunun devir tarihinden itibaren 2 yıl geçmesi

davacı kurumdan alınan hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştığını, müvekkil şirketinin İş Kanunu'nun md 6/5 gereği işyeri devrinden dolayı sorumluluğunun devir tarihinden…

İHALE AVUKATININ  VEKALETNAMESİNİ SONRA SUNMAK ÜZERE İHALEYE KATILABİLECEĞİ 

İHALE AVUKATININ  VEKALETNAMESİNİ SONRA SUNMAK ÜZERE İHALEYE KATILABİLECEĞİ T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/9164 KARAR NO. 2016/14092 KARAR…

rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir

  T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21.Hukuk Dairesi .... T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21.HUKUK DAİRESİ .... TÜRK MİLLETİ ADINA…

İhale Sözleşmesinde kararlaştırılan ödemenin yapılmamış ve ödenmeyen miktarın yüklenicinin tahammül gücünü aşmış olması halinde yüklenicinin işe devam etmesi istenemez

İHALE SÖZLEŞME HUKUKU Karar Özeti: İhale Sözleşmesinde kararlaştırılan ödemenin yapılmamış ve ödenmeyen miktarın yüklenicinin tahammül gücünü aşmış olması halinde yüklenicinin…

İnşaat Sözleşmesinde Bedelin Belirlenmemiş Olması Halinde Yapılan İşin Bedelinin Belirlenmesi 1

İnşaat Sözleşmesinde Bedelin Belirlenmemiş Olması Halinde Yapılan İşin Bedelinin Belirlenmesi Tarafların inşaat sözleşmelerinde bedeli önceden belirlememesi sıkça yaşanan bir durum…