İnşaat Sözleşmesinde Bedelin Belirlenmemiş Olması Halinde Yapılan İşin Bedelinin Belirlenmesi 1

İnşaat Sözleşmesinde Bedelin Belirlenmemiş Olması Halinde Yapılan İşin Bedelinin Belirlenmesi

Tarafların inşaat sözleşmelerinde bedeli önceden belirlememesi sıkça yaşanan bir durum olup, bu konuya TBK’da bir düzenlemeyle de yer verilmiştir. İnşaat sözleşmesinin asli edimlerinden olan bedelin sözleşmede miktar olarak belirlenmesi şart olmayıp, tarafların yapılan işin karşılığı olarak bir bedel ödeneceği konusunda açık veya örtülü olarak iradelerinin uyuşması yeterlidir.

TBK m. *’de “Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir.” hükmü, bedelin baştan belirlenmediği hallerde, yükleniciye ödenecek bedelin ne şekilde belirleneceğini düzenlemektedir. Yargıtay da aynı şekilde sözleşmede taşınmaz yapının inşa bedelinin kararlaştırılmadığı hallerde, taşınmaz yapının inşa edildiği yılın mahalli piyasa rayiçlerine göre işin bedelinin belirlenebileceğine hükmetmiştir.