ihalelere katilan sirket ortaklarından biri hakli nedenlerle ortakliktan cikarilmasi

Limited şirketlerde ortak ; 1- Şirket sözleşmesinde öngörülen nedenlere dayanılarak genel kurul kararı ile, 2-Ortak hakkında açılacak haklı nedenle çıkarma davası ile ortaklıktan çıkarılabilir.

1- Şirket sözleşmesinde öngörülen nedenlere dayanılarak genel kurul kararı ile çıkarma

Şirket kuruluşunda veya dava sonradan sözleşmeye eklenen nedenlere ortak, şirketten çıkarılabilir.

Bunlari belli suçlardan ceza alma, şirket faaliyeti için gerekli meslek ehliyetini yitirme, şirketle rekabet yasağının ihlali, yaş haddi gibi nedenler olabilir.
Bir ortağın çıkarılması için genel kurulda hazır bulunan oyların 2/3’ü ve esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Bu oylamada çıkartılması söz konusu olan ortağında söz hakkı vardır.

2- Ortak hakkında açılacak haklı nedenle çıkarma davası ile çıkarma

Uygulamada en sık görülen dava türü olmakla beraber, dava için genel kurulda hazır bulunan oyların 2/3’ü ve esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Bu oylamada çıkartılması söz konusu olan ortağında söz hakkı vardır.

Mahkeme kararı ile çıkarılan ortağa ayrılma akçesi ödenerek ortaklık ilişkisi sona erdirilir.