ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise 2. bir ihtara gerek kalmaksızın Sözleşmenin Fesfi

ihalede belirtilen süre zarfında geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda ise 2. bir ihtara gerek kalmaksızın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre kesin teminat gelir kaydedilip sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edileceği” hususunun yükleniciye bildirildiğini bu ihtara rağmen iş yerindeki eksik işlerin tamamlanmasına yönelik yükleniciler tarafından bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmaması üzerine sözleşmenin idare Makam Oluru ile yine ihale sözleşmesinin feshi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi

DETAY