ihale teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır işlemin iptaline ait karar

ihale kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belgenin ortakların üyelerin kurucuların adı soyadı,ticaret unvanlarının yer aldığı kısımda hisse oranlarına yer verildiği söz konusu belgenin “Yönetimdeki görevliler” kısmında ise hakim ortağı temsilen tek yetkili olan gerçek kişi adının yer aldığının görüldüğü öte yandan Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belge ile Ortaklık Tespit belgesinde Ticaret Sicil Gazetesi tarih ve sayısının belirtilmesinin zorunlu olmadığı bu hususları gösteren ortaklık pay defteri ve ilgili belgelerin ihale kapsamında sunulmasının yeterli olduğu dikkate alındığında davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır işlemin iptaline ait ihale mahkeme kararı