İHALE SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESİH SÜRECİNDE TEMİNAT MEKTUBUNUN İRAD KAYDININ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Danışmanlık Yaptığımız Firma Adına İHALE HİZMET Konusu

İDARENİN İHALE SÖZLEŞMESİNİ HAKSIZ FESHİ ne ait YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Karardan Alıntı: