Konuyu takip et ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde oluşan zararın tahsili

ihale konusu işte yapılan kazı çalışmaları sırasında davacıya ait ürünlerde zarar oluştuğu bu zararın davalı tarafça yapılan kazı çalışmalarından kaynaklandığı bu hususların gerek dosya kapsamına sunulan fotoğraflardan gerekse tanık beyanlarından varlığına kanaat edinildiği her ne kadar dosyaya sunulmuş olan raporda davacı zararının giderilmesine yönelik ürün ve işçilik bedelleri hesaplaması yapılmış ise de bu hesaplamanın olay tarihi itibariyle piyasa rayiçlerine göre yapılması gerektiği hk

DETAY