İhale itiraz başvurularınızı lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alıyoruz

Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alıyoruz

sözleşme sonrasına ait süreçlerde karşılaşabileceğiniz sorunlara anlık çözüm önerileri sunmakta, ayrıca bünyemizdeki ve ülke genelindeki anlaşmalı avukatlarımız aracılığı ile adli ve idari davalar açmak sureti ile haklarınızı korumada hizmetinizde olduğumuzu bildirir; Hizmet konularımızın içerikleri hakkında daha detaylı bilgiyi, firmanıza göndermiş olduğumuz mailimiz ekinden ulaşabilir veya firmamızla iletişime geçebilirsiniz

[itirazlarınızın Firmamızın yapacağı tetkikler neticesinde tarafımızca kabul görmesi halinde anlaşmalı olduğumuz avukatlar aracılığı ile süreçler takip edilecektir]

1-)Kesinleşen ihale kararına idareye şikayet Başvurunuzun Tararımızca hazırlanması

a- İdarenin Kesinleşen ihale kararına “ŞİKAYET BAŞVURUMUZUN KABUL EDİLMESİ” halinde Firmanızın Sözleşme yapması neticesinde verilen Hizmet Bedeli ödenmesi (Tarafların anlaşmış olduğu hizmet bedelini kapsamaktadır)

b-İdarenin Kesinleşen ihale kararına “ŞİKAYET BAŞVURUMUZU RED” etmesi veya İhalenin iptal Edilmesi halinde isteklinin Kamu İhale kurumuna Başvurmaktan vazgeçmesi halinde verilen Hizmet Bedeli ödenmesi (Tarafların anlaşmış olduğu hizmet bedelini kapsamaktadır)

2-)Kamu ihale kurumuna itirazen şikayet Başvurunuzun Tarafımızca hazırlanması (Anlaşmalı olduğumuz avukatlar ile) Kamu İhale kurumuna başvurunun yapılması

a – Kamu ihale kurumuna yatırılacak KİK şikayet bedeli Tarafınızca Yatırılacak olup dekontun örneği Tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir

b–Kamu İhale kurumuna Yapılacak Başvurularda gerekli olan Şirket bilgi ve belgeler tarafınızca tedarik edilmesi zorunludur

İhalenin iptal Edilmesi halinde verilen Hizmet Bedelimizin Firmanızca ödenmesi (Tarafların anlaşmış olduğu hizmet bedelini kapsamaktadır)

c –İhale itirazen şikayetleriniz kazanılması halinde hizmet bedelimiz KİK’e Yatırmış olduğunuz KİK şikayet bedelinin tahsili için açılacak davadan hizmet bedelimiz tahsil edilecektir [(Lehinize olmak kaydı ile KİK in Düzeltici işlem kararı veya İhalenin iptal kararı Verilmesini kapsamaktadır ]

3-)Kamu İhale Kurulunun Başvurumuzu RED Etmesi neticesinde ANKARA Bölge İdari mahkemesinde Yürütmeyi Durdurma almak için yapılan başvuru

a-) KİK kararının yürütmeyi durdurma alınması için yatırılacak harç bedelinin tarafınızca karşılanması

b-Alınacak Yürütmeyi durdurma kararının idareye bildirimi ile Firmanızın ihale sözleşmesi sonrası KİK e yatırılan şikayet bedelinin tahsili için açılacak davadan hizmet bedelimiz tahsil edilecektir

c-Alınacak Yürütmeyi durdurma sonrası Firmanızın idare ile sözleşme yapmaktan FERAGAT etmesi halinde hizmet bedelimizin Firmanız tarafınızdan ödenecektir.

d-Yürütmenin durdurma kararı alınmaması halinde,karşı tarafa ödenecek avukatlık ücreti Firmanıza aittir

4-Yapım ihaleleri Sözleşme sonrası,İdare ile Yüklenicinin karşılaşacağı sorunlarda İHALE HUKUK Hizmetleri [ayrıca ücretlendirilmektedir]

Yüksek Fen kurulu Başvuruları / İdarenin İhale Fesihleri / Teminat mektubu İrad kaydedilmemesi için Y. Durdurma kararı alma / İş artış ve eksilişleri / Revize işler vb sözleşmeden kaynakları sorunların çözümlerinde Hukuk süreçleri

REFERANSLARIMIZ

İhale itiraz başvurularınızı lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alıyoruz 1