ihale dökümanı düzenlemelerinden söz konusu sınırları aşan değişiklik durumlarında idarece ilave ödeme yapılmayacağı yönünde bir anlamın çıkarılamayacağı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Personel Taşıma Hizmeti Temini İşi

b) Miktarı ve türü: 1 Adet 27 ve 2 Adet 17 kişilik Vardiyalı taşıma işini 7 gün, 7 adet 27 ve 2 adet 17 kişilik taşıma işini 5 gün yapacaktır. İhtiyaç halinde 1 yıl içerisinde toplam şehiriçi 5.500 km personel taşıma işi yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İZAYDAŞ, Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No: 350 İzmit/KOCAELİ

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

-İdare tarafından teknik şartnamelerde belirtilen güzergâhlarda 10 km’ye kadar servis ücretinde değişiklik yapmadan uzaltma veya kısaltma yapılabilir.

-Servis araçlarının önünde “İZAYDAŞ” yazılı levhalar konulacaktır.

-Servis araçlarına “Araç Takip Sistemi” kurdurulacak olup İdarenin istediği raporlar bu doğrultuda verilecektir.

-Gerekli olan tüm izinler ve her türlü işlemi takip ve sonuçlandırmak yükleniciye aittir. Bu işlerden doğacak her türlü masraf, vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

-Yüklenici, servis hizmetine tahsis ettiği ve edeceği bilumum araçlar için Trafik Kanunun öngördüğü mecburi mali mesuliyet (trafik) sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

Tüm bu giderler teklif fiyata dâhildir ve Yüklenici tarafından karşılanacaktır…” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1. İş bu sözleşmenin konusu; İZAYDAŞ personelinin sözleşme ekinde belirtilen güzergâhlarda sözleşmeye uygun olarak taşınması işidir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İşin Kapsamı ve Miktarı” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. Yüklenici tarafından sağlanması taahhüt edilen hizmet, İdare tarafından bildirilen saatlerde ve sayıda yine İdare tarafından bildirilen güzergâhlardan geçerek önceden belirlenen duraklarda vasıta dolu dahi olsa her durakta durmak sureti ile İdare çalışanın taşınması amacı ile sefer yapılmasıdır. (İlk kalkış yerinde personel bulunmadığı takdirde belirlenen saatte araç hareket etmek zorundadır.)” düzenlemesi,

“İşin Süresi ve Yapılacağı Yer” başlıklı 3’üncü maddesinde “İşin süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1 (bir) yıldır.” düzenlemesi,

“Genel Şartlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.5. İdari İşler Şefi bu şartnameye ekli listede yer alan her güzergâhta gerek ilk durak ve gerekse ara duraklarda değişiklik yapmak sureti ile 10 Km’ ye kadar uzatma ve kısaltma yapabilir. Bu değişiklik nedeni ile servis ücretinde indirim veya yükseltme yapılamaz.

4.42. İlave güzergâh konulması durumunda; Bu aracın kapasitesi ile aynı olan en yakın servis aracının kilometre birim fiyat ücreti esas alınacaktır… ” düzenlemesi,

“Fiyat Farkı” başlıklı 7’nci maddesinde “…d) Araç yakıt tüketimi 27 kişilik araçlar için ortalama 100 km’de 17 lt olarak, 17 kişilik araçlar için de 100 km’de 11 lt olarak hesaplanacaktır. (Yakıt tüketimi (27 kişilik/17 kişilik) = 0,17 – 0,11 litre ile 1 km yol)” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin ekinde yer alan “İzaydaş Personel Servis Araçları Durum Tablosu” aşağıda yer almaktadır.

N

O

DURUM

ÇALIŞ MA ŞEKLİ

GE LİŞ KM

GİD İŞ KM

GÜNL ÜK SEFER SAYIS

I

HAFTA L1K ÇALIŞM AGUN SAYISI

ARAÇ CİNSİ

KAP AS İTE

MODE L

1

DEĞİRMENDE RE- İZAYDAŞ 3 VARDİYA

DEĞİRMENDERE-İZAYDAŞ

VARDİYA 16:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

VR

27

27

2

7 GÜN

16+1

17

2016

DEĞİRMENDERE-İZAYDAŞ

VARDİYA 24:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

VR

27

27

2

7 GÜN

16+1

17

2016

DEĞİRMENDERE-İZAYDAŞ VARDİYA (H.SONU 08:00 GİRİŞ+ÇIKIŞ)

VR

27

27

2

2 GÜN

16+1

17

2016

DEĞİRMENDERE-İZAYDAŞ (HAFTA İÇİ 08:00 GİRİŞ-ÇIKIŞ)

VR

27

27

2

5 GÜN

16+1

17

2016

2

KARAMÜRSEL-İZAYDAS (08:00 GİRİŞ + AKSAM 17:00 ÇIKIŞ)

NR

42

42

2

5 GÜN

27

27

2016

3

KÖRFEZ- İZAYDAŞ 3 VARDİYA

KÖRFEZ-İZAYDAŞ VARDİYA 16:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

VR

35

35

2

7 GÜN

27

27

2016

KÖRFEZ-İZAYDAŞ VARDİYA 24:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

VR

35

35

2

7 GÜN

27

27

2016

KÖRFEZ-İZAYDAŞ VARDİYA (H.SONU 08:00 GİRİŞ+ÇIKIŞ)

VR

35

35

2

2 GÜN

27

27

2016

KÖRFEZ-İZAYDAŞ (HAFTA İÇİ 08:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ)

VR

30

35

2

5 GÜN

27

27

2016

4

İZAYDAŞ-KÖRFEZ (17:00) HAFTA İÇİ TEK ÇIKIŞ

NR

30

1

5 GÜN

27

27

2016

5

BAHÇECİK- İZAYDAŞ 3 VARDİYA

BAHÇECİK-İZAYDAŞ VARDİYA 16:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

VR

26

26

2

7 GÜN

16+1

17

2016

BAHÇECİK-İZAYDAŞ VARDİYA 24:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

VR

26

26

2

7 GÜN

16+1

17

2016

BAHÇECİK-İZAYDAŞ VARDİYA (H.SONU 08:00 GİRİŞ+ÇIKIŞ)

VR

26

26

2

2 GÜN

16+1

17

2016

BAHÇECİK-İZAYDAŞ VARDİYA (HAFTA İÇİ 08:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ)

VR

26

26

2

5 GÜN

16+1

17

2016

6

İZAYDAŞ-BAHÇECİK (17:00) HAFTA İÇİ TEK ÇIKIŞ

NR

26

1

5 GÜN

16+1

17

2016

7

GEBZE-İZAYDAŞ (HAFTA İÇİ 08:00 GİRİŞ + AKSAM 17:00 ÇIKIŞ)

NR

73

73

2

5 GÜN

27

27

2016

8

YENİKENT-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKSAM 17:00 ÇIKIŞ)

NR

30

30

2

5 GÜN

27

27

2016

9

KURUÇEŞME-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

NR

17

17

2

5 GÜN

27

27

2016

10

Y.KAPTAN-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKSAM 17:00 ÇIKIŞ)

NR

10

10

2

5 GÜN

27

27

2016

11

BEKİRPAŞA-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

NR

10

10

2

5 GÜN

27

27

2016

12

GÜNDOĞDU-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

NR

20

20

2

5 GÜN

16+1

17

2016

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli aşağıda yer almaktadır.

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

DEĞİRMENDERE-İZAYDAŞ VARDİYA 16:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

gün

365

2

DEĞİRMENDERE-İZAYDAŞ VARDİYA 24:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

gün

365

3

DEĞİRMENDERE-İZAYDAŞ VARDİYA (H.SONU 08:00 GİRİŞ+ÇIKIŞ)

gün

104

4

DEĞİRMENDERE-İZAYDAŞ (HAFTA İÇİ 08:00 GİRİŞ+ÇIKIŞ)

gün

261

5

KARAMÜRSEL-İZAYDAŞ (08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

gün

261

6

KÖRFEZ-İZAYDAŞ VARDİYA 16:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

gün

365

7

KÖRFEZ-İZAYDAŞ VARDİYA 24:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

gün

365

8

KÖRFEZ-İZAYDAŞ VARDİYA (H.SONU 08:00 GİRİŞ+ÇIKIŞ)

gün

104

9

KÖRFEZ-İZAYDAŞ (HAFTA İÇİ 08:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ)

gün

261

10

KÖRFEZ-İZAYDAŞ (17:00) HAFTA İÇİ TEK ÇIKIŞ

gün

261

11

BAHÇECİK-İZAYDAŞ VARDİYA 16:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

gün

365

12

BAHÇECİK-İZAYDAŞ VARDİYA 24:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ

gün

365

13

BAHÇECİK-İZAYDAŞ VARDİYA (H.SONU 08:00 GİRİŞ+ÇIKIŞ)

gün

104

14

BAHÇECİK-İZAYDAŞ (HAFTA İÇİ 08:00 GİRİŞ + ÇIKIŞ)

gün

261

15

BAHÇECİK-İZAYDAŞ(17:00) HAFTA İÇİ TEK ÇIKIŞ

gün

261

16

GEBZE-İZAYDAŞ(HAFTA İÇİ 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

gün

261

17

YENİKENT-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

gün

261

18

KURUÇEŞME-İZAYDAŞ(SABAH 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

gün

261

19

Y.KAPTAN-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

gün

261

20

BEKİRPAŞA-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

gün

261

21

GÜNDOĞDU-İZAYDAŞ (SABAH 08:00 GİRİŞ + AKŞAM 17:00 ÇIKIŞ)

gün

261

22

ŞEHİR İÇİ (17 KİŞİLİK)

kilometre

1.000

23

ŞEHİR İÇİ (27 KİŞİLİK)

kilometre

4.000

24

ŞEHİR İÇİ (45 KİŞİLİK)

kilometre

500

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

Teknik Şartname’nin 4.5’inci maddesinden ihale konusu personel taşıma hizmeti kapsamında servis güzergâhında 10 kilometreye kadar uzatma ve kısaltma yapabileceği, yapılacak değişiklik nedeni ile servis ücretinde indirim veya yükseltme yapılmayacağı, 4.42’nci maddesinden ilave güzergâh konulması durumunda araç kapasitesine en yakın servis aracının kilometre birim fiyat ücretinin esas alınacağı anlaşılmaktadır. Aynı Şartname’nin 7’nci maddesinin (d) bendinde ise araç yakıt tüketimi hesabına yönelik verilere yer verildiği görülmektedir.

İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin 24 ayrı iş kaleminden oluştuğu, güzergâh olarak belirtilen kalemlerin gün üzerinden, Teknik Şartname’nin 4.13’üncü maddesinde belirtilen ek seferlere yönelik olduğu anlaşılan kalemlerin ise kilometre üzerinden belirlendiği anlaşılmaktadır.

İzaydaş Personel Servis Araçları Durum Tablosu incelendiğinde, güzergâhların ve ilgili güzergâhlarda çalışacak vardiyaların belirlendiği, bahse konu güzergâhlara ilişkin geliş gidiş kilometresine, günlük sefer sayısına ve haftalık çalışma gün sayısına yer verildiği görülmüştür. Güzergâh mesafelerinin gidiş ve geliş olmak üzere toplamda 20 kilometre ile 146 kilometre aralığında değiştiği anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu personel taşıma işinin süresinin 12 ay olduğu, bu açıdan güzergâh mesafelerinde bu süreç içerisinde bir takım değişikliklerinin olmasının beklenebileceği, personel taşıma işinin işin doğası gereği, bu değişikliklerin mesafelerin artması veya azalması şeklinde gerçekleşebileceği, ayrıca güzergâh mesafeleri dikkate alındığında 10 kilometreye kadar yapılabilecek değişikliğin makul karşılanabileceği anlaşılmaktadır.

Teknik Şartname’nin 4.5’inci maddesinde ihale konusu personel taşıma hizmeti kapsamında servis güzergâhında 10 kilometreye kadar uzatma ve kısaltma yapabileceğinin düzenlendiği, işinin süresinin 12 ay olduğu, bu açıdan süreç içerisinde güzergâh mesafelerinde bir takım değişikliklerinin olmasının beklenebileceği, bununla birlikte güzergâh değişikliği hususunda idarece “10 kilometreye kadar” düzenlemesi yapılarak sınırın belirlendiği, güzergâh mesafeleri dikkate alındığında söz konusu sınırın makul karşılanabileceği, sektörde faaliyet gösteren basiretli tacirlerin bu durumu öngörebileceği, bahse konu durumun isteklilerin sağlıklı teklif hazırlamasını etkilemeyeceği, bununla birlikte ilgili doküman düzenlemelerinden söz konusu sınırları aşan değişiklik durumlarında idarece ilave ödeme yapılmayacağı yönünde bir anlamın çıkarılamayacağı, mesafelerin artabileceği gibi aynı şekilde azalma ihtimalinin de olduğu dikkate alındığında bahse konu düzenlemenin isteklilerin aleyhine sonuç doğurmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/029
Gündem No : 31
Karar Tarihi : 26.05.2022
Karar No : 2022/UH.II-652