satış talimatına istinaden satışa çıkarıldığını ve tüm taşınmazların alacağa mahsuben müvekkiline ihale olduğunu