Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Kamu İhale Kanunu’nun “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60. Maddesinde; İhale yetkilileri ile ihale komisyonlarının başkanları ve üyeleriyle ihale işlemlerinin yapılmasını sağlamak, ihale kurmakındaki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede kombinasyonu fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlık yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu açıklıklarda bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili içeriğini gereğince disiplin cezası isteğinde bulunmasına neden olun … ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtildi.

4734 numaralı kanuna göre yapılabilen bir ihale usulleri ise ilgili kanunun 18. maddesinde başlıklar halinde sayıldı. açıklanmıştır.

Türk Cezaları Kanununun 235. maddesine göre Fesat fesat yönetimi suçu , kamu kurumunda yapılan alım-satım, kiraya verme, kiralama ve yapım işleyen ihale alanındaki veya kamu kurumlarında yapılan ihale işlemlerinde (Örn, icra iflas kanunu gereği ihaleler) , anlaşmalar yapma, cebir ve tehdit kullanma veya hukuka aykırı diğer davranışlar sergilenerek ihalenin usulüne uygun yapılmaması veya sonuçlanmasının anlamı engellenmesiyle birlikte bir suçtur

4734 düzen kanunda yer alan düzenlemeye göre 22. TCK 235. maddede anlaşılmış bir ihale usulü unvanı ve TCK 235. maddede anlatılan anlatım .