Doğrudan Temin İle Yapılan Alımlarda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Oluşmayacağı Hk Yargıtay Kararı

Yargıtay 20 ** / **** E. , 20 ** / ****** K. Sayılı kararı ”,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18. maddesinin (d) bendinde bir ihale usulünün planlandığı sırada iken, ..Resmi Gazete’de açtığınız için giden bağlantılar 4964 olmalı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Kamu İhale İlkesi Ve Kamu İhale İlkeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12 madde ile “4734 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (d) bendinin madde metninden çıkarılması, anılan Kanun’un 15. maddesi ile de 4734 numaralı Kanunun 22 nci maddesinin ayarlanabilmesi için ayarlanan siparişünün düzenlendiği, 4964 yılında Kanunun 12 ve 15. maddelerinin gerekçelerinin de“ esasen bir ihale usulü olmayan “doğrudan temin” ihale usulleri içerisinde çıkarıldı ve buna göre esas ve usullerin Kanunun 22 nci maddesinde düzenlendiği ”nin ifade etmeye devam ediyor, doğrudan temin yönteminin bir ihale olduğu,sadece madde metninde bilgisayarda yapabilirsiniz idarelerce kullanabileceğimiz bir satın alma yöntemi olduğu gerekçesi ile ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurları hazırlama oluşmayacağını kabul ediyoruz .