Davalar
2 yıllık disiplin cezası verme zamanaşımı süresi geçtiğinden disiplin cezasının iptali hakkında.
T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2019/1983 Karar No : 2019/5771
ihale şikayet başvurusu tarihi dilekçenin idare kayıtlarına alındığı tarih olarak kabul edileceğinden
  Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 50 Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar No : 2020/UH.II-1042   BAŞVURU SAHİBİ: Ekenler Ormancılık Petrol
şirketler arasında organik bağ” dan söz edilerek kıdem tazminatına hak kazanma
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2014/25784 Karar No:2015/31195 K. Tarihi:4.11.2015 Y A R G I T A Y K
ihaleye ilişkin olarak ihale alıcısına verilen 10 günlük sürede ihale bedelinin yatırmamış olması
T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2013/9411 Karar No:2013/15221 K. Tarihi:22.4.2013 MAHKEMESİ : Ankara 5. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/12/2012