Davalar
Şikayet reddedilse de icra mahkemesinin tedbir kararı Yargıtay Hukuk Dairesi kararı
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/3855 Karar No:2015/14526 K. Tarihi:28.5.2015 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
İhtiyati hacizde hangi mahkemenin görevli olduğu İİK’nun 258’inci maddesi (ihale avukatı)
Özet: İhtiyati hacizde hangi mahkemenin görevli olduğu İİK’nun 258’inci maddesinde açıkça belirtilmemiştir. Bu maddede sadece genel olarak mahkemeden söz
Mahkemece Kuruma gönderilen belgeler arasında başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında ihale avukatının baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin ve idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin yer almaması
Mahkemece Kuruma gönderilen belgeler arasında başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belge kapsamında ihale avukatının baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin ve
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları
Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar No : 2020/UY.II-1034   BAŞVURU SAHİBİ: Gintek İnşaat San. Turz.