Davalar
Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapabilirisiniz
20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile 20 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Kamu İhale
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Mesaiyi savsaklamak, tazminatsız kovulma sebebi
Yargıtay, işe geç gelen ve erken çıkan işçinin tazminatsız işten çıkarılacağına yönelik karar verdi. Yargıtay, işe geç gelen ve
ihale sonucunun bütün isteklilere bildirimini izleyen tarihten itibaren on günlük şikayet süresi geçmeden sözleşme imzalanması hk
ihale avukatı Toplantı No : 2020/037 Gündem No : 26 Karar Tarihi : 26.08.2020 Karar No : 2020/UH.II-1437 BAŞVURU SAHİBİ: Etimesgut Seyahat İnş.
2020 yılında ıslah harcı tutarları
İhale Avukatı Islah harcı, davalı taraflardan birinin yapmış olduğu usul işlemini değiştirmesi sonucu ödenmektedir. 2020 yılında ıslah harcı tutarları
İHALELERE KATILAN A.Ş LERDE’de AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU
İHALE AVUKATI   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrası “ Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına