Davalar #4
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Mesaiyi savsaklamak, tazminatsız kovulma sebebi

Yargıtay, işe geç gelen ve erken çıkan işçinin tazminatsız işten

2020 yılında ıslah harcı tutarları

İhale Avukatı Islah harcı, davalı taraflardan birinin yapmış olduğu usul

İHALELERE KATILAN A.Ş LERDE’de AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

İHALE AVUKATI   1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü

Şikayet reddedilse de icra mahkemesinin tedbir kararı Yargıtay Hukuk Dairesi kararı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/3855 Karar No:2015/14526 K. Tarihi:28.5.2015

İhtiyati hacizde hangi mahkemenin görevli olduğu İİK’nun 258’inci maddesi (ihale avukatı)

Özet: İhtiyati hacizde hangi mahkemenin görevli olduğu İİK’nun 258’inci maddesinde

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları

Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar