Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun elektronik tebligat kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu elektronik tebligat kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca yapılan elektronik tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceğine hükmetti.

AA’nın Resmi Gazete’de yayımlanan karardan aktardığına göre Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, telefon veya elektronik posta adresine elektronik tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın geçerliliğini etkileyen bir unsur olup olmadığına ilişkin bölge idare mahkemeleri arasındaki aykırılığın giderilmesi amacıyla Danıştay’a başvurdu.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, elektronik ortamda tebliğ edilmesinin tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi.

Kanun koyucunun Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi ile elektronik ortamda tebligat yapılabilmesine imkan tanıyacak düzenlemeler yaptığı aktarılan kararda, bu madde uyarınca verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca Elektronik Tebligat Sistemi kurularak faaliyete geçirildiği hatırlatıldı.

‘5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır’
Kararda, tebliğ evrakının muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı vurgulandı.

Kararda şu tespitlere yer verildi: “Elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlemede de beş günlük sürenin başlangıcı olarak SMS veya elektronik posta ile bilgilendirme tarihi değil, tebliğe konu evrakın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarih esas alınmış, ayrıca tebligatın yapılmış sayılması için elektronik adrese ulaştığı tarihten beş günlük bir süre öngörülmüştür.”

Kararda, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne paralel olarak Genel Tebliğ’de de elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatabın bildirilen mobil telefon numarası veya elektronik posta adresine tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği ancak bunun herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olmasının tebligat süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğinin düzenlendiği vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi’nin de düzenlemenin muhataplara öncelikle elektronik posta adreslerini belirli aralıklarla kontrol etme yükümlülüğü yüklediğini, bu yükümlülüğe beşer günlük aralıklarla uyulduğu takdirde hukuki yollara başvuru süresi yönünden herhangi bir hak kaybının olmayacağını ifade ettiği aktarıldı.