Belediye şirketleri iş deneyim belgesi düzenlemesi

A.ş.nin 04.08.2014 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevap yazısında anılan şirketin 28.12.2008 tarihinde Bursa İl Özel İdaresi bünyesinde kurulduğu, ortakları arasında Burulaş, Burfaş, Binted ve Btso’nun olduğu, bahsi geçen şirketin 2009 yılında faaliyetlerine başladığı

, 31.03.2014 tarihinde il özel idarelerinin büyükşehir belediyesi bünyesine devredilmesi sonucu 02.06.2014 tarihinde şirketin sermaye yapısının değiştiği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir şirket olduğunun belirtildiği, diğer yandan söz konusu yazı ekinde şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri, 2009 ve 2011 yılına ilişkin olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi doğrultusunda üretim konusuna yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin istisna bildirimi yazıları ile ilgili Kamu İhale Kurulu kararlarının yer aldığı görülmüştür.

Bu itibarla söz konusu bilgi ve belgeler incelendiğinde anılan şirketin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinin (d) bendi kapsamında sayılan kuruluşlardan olduğu anlaşılmış olup, anılan şirketin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 43’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenleyebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

2014/UY.II-2825