ihale avukatı

aşırı düşük teklif sorgulamasının geçerli teklif sahibi isteklilere gönderildiği tarih ve açıklama sunulması için belirlenen son tarih aynı olacak şekilde ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilerek aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yenilenmesi gerektiği

Toplantı No : 2021/048 Gündem No : 58 Karar Tarihi : 01.12.2021 Karar No : 2021/UH.II-2182 BAŞVURU SAHİBİ:Özyüce Turizm Seyahat Paz. Tic. Ltd. Şti. İHALEYİ YAPAN İDARE:Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU…

İhalelerde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat…

Teknik Şartname’nin içerisinde belirtilen örnek yemek menülerine ait olan yemek çiğ girdi miktarlarının belirtilmediği iddası

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin içerisinde belirtilen örnek yemek menülerine ait olan yemek çiğ girdi miktarlarının belirtilmediği, malzemeli yemek alımı işi ile ilgili olarak yapılacak olan ihalelerde idarelerin ihale dokümanı arasında verilen her bir…

Elektronik ortamda icra ihaleleri açık artırmaya ilişkin hükümler 5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Elektronik ortamda icra ihaleleri açık artırmaya ilişkin hükümler 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediliyor Kabul edilen maddelere göre, iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde; dairenin düzenli,…