aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” başlıklı yazı dikkate alındığında, başvuru sahibinin 5’inci iddiası kapsamında yer verdiği işçilik, kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon, ulaşım ve yemek bedeli, fenni muayene ve egzoz muayene, iş kapsamında çalıştırılacak araçların akü, lastik ve lastik değişim giderlerinin idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri arasında yer almadığı tespit edilmiş olup iddia konusu edilen gider kalemleri için ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmasına gerek bulunmadığı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır.

30.03.2022 tarihinde EKAP üzerinden Firuzen Oto Kir. Tur. Kuy. Mad. Nak. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen “aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” başlıklı yazı incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında kiralanacak araçlara ait kiralama veya kendi malı olması halinde amortisman giderleri, sigorta giderleri (zorunlu trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi) ile periyodik bakım giderlerinin önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği ve anılan giderler için aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği anlaşılmış olup önemli teklif bileşeni olarak belirlenmeyen giderler için anılan istekli tarafından açıklama sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

30.03.2022 tarihinde EKAP üzerinden Firuzen Oto Kir. Tur. Kuy. Mad. Nak. Tic. Ltd. Şti.ye gönderilen “aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” başlıklı yazı dikkate alındığında, başvuru sahibinin 5’inci iddiası kapsamında yer verdiği işçilik, kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon, ulaşım ve yemek bedeli, fenni muayene ve egzoz muayene, iş kapsamında çalıştırılacak araçların akü, lastik ve lastik değişim giderlerinin idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri arasında yer almadığı tespit edilmiş olup iddia konusu edilen gider kalemleri için ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı No : 2022/029
Gündem No : 20
Karar Tarihi : 26.05.2022
Karar No : 2022/UH.II-641